Protecciodedades

PROTECCIÓ DE DADES

A la Plataforma per la Conservació 3 Xemeneies de Sant Adrià ens prenem molt seriosament la seguretat de les dades personals amb les que tractem, així com els drets de les persones interessades a estar informades en tot moment i a gestionar les seves dades, tal i com reconeix el Reglament General de Protecció de Dades.

Qualsevol dubte o consulta relatiu al tractament de les dades personals o per ampliar informació us podeu adreçar a protecciodedades@parc3xemeneiesbesos.cat.

INFORMACIÓ TRACTAMENT DE DADES – COMUNICACIÓ EXTERNA

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en el formulari de la signatura del Manifest en defensa d’un gran parc metropolità al litoral de les Tres Xemeneies del Besòs, en la casella de “Afegir a la llista de distribució.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Plataforma per la conservació de les 3 Xemeneies  – CIF: G64526197 – 08930 Sant Adrià de Besòs

protecciodedades@parc3XemeneiesBesos.cat

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

  • Informar sobre el Manifest signat per la persona o Entitat.
  • Informar sobre futures accions que es durà a terme per l’Entesa per un gran parc litoral al Besòs.

No s’elaboren perfils en base a la informació facilitada.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades de contacte facilitades per les persones interessades es conservaran mentre siguin rellevants per a les activitats de difusió previstes.

En el cas de les imatges, en general les que no es fan servir s’eliminen en un període de 5 anys, excepte aquelles que es consideri que pel seu valor com document històric es puguin conservar de forma indefinida.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

En tot cas, si es porten a terme activitats que per la seva especificitat o impacte es considerin especialment rellevants, se’n demanarà un consentiment exprés.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Entesa per un gran parc litoral al Besòs publica i fa arribar al gran públic (web, xarxes socials, altres mitjans…) les imatges de les seves activitats, en ocasions facilitant noms i potser altres dades personals de les persones implicades.

QUINS SÓN ELS DRETS QUAN ENS FACILITEN LES DADES?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Plataforma per la Conservació 3 Xemeneies de Sant Adrià estem tractant dades personals que els afectin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Plataforma per la Conservació 3 Xemeneies de Sant Adrià facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Plataforma per la Conservació 3 Xemeneies de Sant Adrià deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
  • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar a l’adreça electrònica protecciodedades@parc3XemeneiesBesos.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada.