El Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies ha estat aprovat definitivament

Dimarts 6 de març de 2023, la Comissió de Territori de Catalunya, aprova definitivament el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies (PDU3X). Nou dies després, dimecres 15, surt publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Per veure o descarregar tota la documentació d’aquest planejament, podeu anar al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC).

Curiosament, som citats a comparèixer a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya per donar la nostra visió sobre el PDU3X, el mateix dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al DOGC, quan la via política està esgotada i només ens queda la via jurídica.

Podeu veure el desenvolupament de la compareixença en aquests 4 vídeos:

Part 1: Intervencions dels representants de l’Entesa:

Part 2: Rèplica dels grups parlamentaris

Part 3: Rèplica de l’Entesa

Part 4: Rèplica de la diputada Dolors Sabaté

L’aprovació provisional del PDU3X als plens de Sant Adrià i de Badalona

Dilluns 26 i dimarts 27 de setembre de 2022 es va sotmetre als plens dels ajuntaments de Sant Adrià i de Badalona respectivament, la versió del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies prèvia a la seva aprovació provisional.

Roger Hoyos a Sant Adrià i Francesc Alfambra a Badalona van intervenir en representació de l’Entesa. Us oferim tot seguit els vídeos de les seves intervencions:

Intervenció a Sant Adrià

Intervenció a Badalona

Us oferim els textos de les intervencions:

Els vídeos de les sessions plenàries dels dos ajuntaments:

I el resultat de les votacions:

Sant Adrià

PSC (8) SÍ

ERC (5) SÍ

C’s (4) ABS

SAeC (2) NO

MES (1) NO

No adscrit (1) SÍ

Badalona:

PP (11) SÍ

PSC (6) SÍ

Guanyem (4) NO

ERC (3) SÍ

ECP (2) ABS

JXCAT (1) SÍ

I EL LITORAL DE SANT ADRIÀ, PER QUÈ NO?

El tram de litoral que va de la desembocadura del Besòs fins al barri de La Mora de Badalona no mereix protecció. Si més no, això és el que es desprèn de llegir les últimes notícies:

Tot comença amb el Pla de Protecció de la Costa Brava per preservar espais litorals amb valor paisatgístic i ambiental.
La protecció s’amplia a la resta del litoral català, de Malgrat a Alcanar. Però… a tota la resta???

Doncs NO! ja que s’exclou el tram entre Montgat i Castelldefels: “D’aquest nou PDU queda exclòs l’Àmbit Metropolità de Barcelona, que té competències urbanístiques pròpies.

Per què l’AMB no exerceix les seves competències i protegeix la seva costa de l’especulació? El fet de ser propietària de més de 52.000 m2 de sòl al litoral de Sant Adrià té alguna cosa a veure?
Comprar terrenys del litoral per tal de protegir-los de l’especulació, renaturalitzar-los i adequar-los per fer-los accessibles a la població i dotar-los de vigilància per tal d’evitar usos indeguts. Això és el que fan a França d’ençà 1975.
Ara, la llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral preveu la creació d’un instrument similar: el Conservatori del Litoral actualment en fase d’exposició pública.

L’objectiu d’aquest organisme és “salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del sòl.”

Sembla evident que el litoral nord de Sant Adrià està fortament amenaçat per la urbanització i l’artificialització i, per tant, hauria de ser candidat preferent a la seva adquisició pública.
A les antípodes de l’esperit i la lletra de la llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral i en contradicció evident, la mateixa Generalitat, a través de la redacció i aprovació del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, està proposant la construcció de 30 blocs amb 1.844 pisos en zona inundable i en primera línia per patir els efectes de la crisi climàtica. A més, preveu aprovar aquest planejament urbanístic abans de la creació del Conservatori del Litoral i, per tant, impedint d’aplicar els seus criteris de protecció en aquest tram de la costa catalana.
Amb aquest pla urbanístic, la Generalitat impedeix a les persones que habitem el territori de gaudir de tots els beneficis i serveis ecosistèmics que aportaria la naturalització del litoral i la construcció d’un gran parc metropolità.

I arribats a aquest punt ens preguntem perquè ni la Generalitat, ni l’AMB, ni els ajuntaments de Sant Adrià i de Badalona no mostren cap intenció de protegir aquest tram de litoral.

Què té aquest litoral que no el fa mereixedor de protecció?

Compta amb el potencial de la desembocadura del Besòs per a la seva naturalització, està situat en una zona densament poblada i compacta, històricament castigada per unes indústries altament contaminants, amb unes platges contaminades que, a més, quan plou una mica, s’han de tancar perquè les aigües no són aptes pel bany, en un espai especialment sensible a les conseqüències de la crisi climàtica i, molt especialment a les inundacions… 

Serà que té uns propietaris que es diuen Endesa, Banco de Santander i Àrea Metropolitana de Barcelona que pressionen per obtenir unes plusvàlues que es poden qualificar d’obscenes?

El litoral de Sant Adrià també té valors a preservar i mereix protecció.

#VolemUnParc!!